Cookie consent management tool

Кога да потърсим консултация с логопед?


Появата на речта при децата е един от най-важните показатели за правилното развитие. Разбира се, всички родители очакват с голямо нетърпение първото гукане, бърборене, първата дума и първите прости изречения. Но тук ще упоменем, че всяко дете има собствен темп на развитие.
 
Някои деца произнасят първите думи на 10 месеца, други на година и три. Има деца, които на 2 години вече бърборят с пълна сила и дори рецитират стихотворения, а други тепърва се опитват.
 
Въпреки, че това са варианти на нормата, има някои общи критерии, по които можете да разберете, че е нужно да се потърси консултация с логопед.
 
     - Ако до 12 месеца липсват гукане и лепетна реч, първи думи – мама, тата, баба и т.н.
     - Не проявява интерес към ярки и движещи се предмети
     - Не реагира на познати звуци, шумове, гласове от заобикалящата го среда.
     - Ако до 2,5 години не говори свързано, има беден за възрастта си речник и като цяло речта му не се развива и не се обогатява в продължение на няколко месеца. 
     - Продължава да не разбира вашите думи, не повтаря, не прави опити да произнася и звукоподражава. 
     - Трудно общува и не изпълнява прости инструкции, като „ела“, „дай“ и т.н.
     - Не се заиграва, пасивно и незаинтересовано е от заобикалящата го среда
     - Ако на 3 години все още речникът е беден, запасът от думи ограничен.
     - Детето мълчи, отказва да говори и избягва социални контакти.
     - Ако на 4 години все още говора е неразбираем или липса, артикулацията е лоша, липсват звукове или се произнасят неправилно;
     - Не разбира и не следва прости инструкции
     - Не разказва случки, събития от деня, приказки, не повтаря гатанки или не рецитира кратки стихотворения
     - Не може да държи молив, не оцветява, не рисува
     - Пренарежда или прескача срички, не съгласува правилно по род, число и време; не посочва и класифицира по цветове и форми предметите. Разбира се, все още може да има единични грешки, но като цяло речта трябва да е правилна
     - Ако видите, че речта на детето се развива и то има добър и богат за възрастта си речник, тогава до четири години може да изчакате. Говорете с него, учете, общувайте, четете, обогатявайте и усъвършенствайте говора.
     - Ако до 5-годишна възраст няма ясно звукопроизношение. Продукцията на звуковете е замазана и липсват звукове като с-з, ц-ч, ш-ж, к-г. Речта е все още неясна или липсва
     - Ако звуците "л" и "р" не са се появили преди 6-годишна възраст - те се появяват на по-късен етап от останалите звуци, обикновено до 5 -6-годишна възраст. 
     - На 7 години има обучителни затруднения, липса на концентрация и внимание. Страдат мисленето и въображението.
 
 
Неправилното произнасяне на всички звуци, преди да тръгне детето на училище, може да се отрази на писмената реч в бъдеще.
 
Своевременната корекционна работа с логопед ще допринесе за ефективни резултати.
 


© Copyright 2024 Kami.bg | Всички права запазени. Политика за защита на личните данни. Снимки: freepik.com