Комуникативни нарушения

Нарушения на артикулацията (дислалия)-

Нарушения на темпа и ритъма на речта (заекване) -

Езикови нарушения (алалия) -

Специфични нарушения на способностите за учене -

Нарушения в писмената форма на комуникация-

Аутизъм -

Гласови Нарушения -

Ринолалия -

Дизартрия -

Хиперактивност-

Нарушения на слуха и говора -

Повече информация
НАРУШЕНИЯ

Важно е да знаете
Полезна информация

2023-09-16

Логопедична карта / речева карта. Изтегли безплатно

Карта за определяне на логопедичен статус при деца с логопедичи нужди. Речева карта за логопедично изследване.

© Copyright 2023 Kami.bg | Всички права запазени. Политика за защита на личните данни. Снимки: freepik.com