Хиперактивност


Хиперактивността е част от разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD). Тя се характеризира с прекомерна двигателна активност, импулсивност и трудности в концентрацията. Важно е да се отбележи, че не всяко енергично дете е хиперактивно – диагнозата изисква определени симптоми да са постоянни и да влияят значително на ежедневието на детето.

Признаци на хиперактивност:
 • Постоянно движение – детето сякаш е "задвижвано от мотор"
 • Трудности при изпълнение на задачи, изискващи седене на едно място
 • Прекомерно говорене
 • Трудности при изчакване на реда си
 • Прекъсване на други хора в разговор или игра
 • Импулсивни действия без обмисляне на последствията
 
Влияние върху речта и езика:
Хиперактивността може да повлияе на езиковото развитие и комуникативните умения на детето по няколко начина:
 • Затруднения в слушането и следването на инструкции
 • Проблеми с организирането на мислите и изразяването им
 • Трудности при поддържане на разговор и спазване на социални правила в общуването
 • Възможни забавяния в усвояването на четенето и писането
 
Стратегии за подкрепа:
 • Структура и рутина: Създайте предвидимо ежедневие с ясни правила и очаквания.
 • Разделяне на задачите: Разбивайте по-големите задачи на малки, управляеми стъпки.
 • Физическа активност: Осигурете достатъчно възможности за движение и спорт.
 • Позитивно подкрепление: Хвалете детето за добро поведение и завършени задачи.
 • Минимизиране на разсейващите фактори: Създайте спокойна среда за учене и изпълнение на задачи.
 • Използване на визуални опори: Картинки, графици и списъци могат да помогнат за организацията.
 • Техники за релаксация: Научете детето на дихателни упражнения и други методи за успокояване.
 • Адаптиране на комуникацията: Използвайте кратки, ясни инструкции и проверявайте разбирането.
 • Сътрудничество с училището: Работете с учителите за създаване на подходяща образователна среда.
 • Терапевтична подкрепа: Консултирайте се с логопед, психолог или друг специалист за индивидуализирана помощ.

Хиперактивността може да представлява предизвикателство, но с правилния подход и подкрепа, децата могат да развият своя потенциал и да се справят успешно в училище и в социалните взаимодействия. Ключът е в разбирането, търпението и последователността. Ако имате притеснения относно поведението на вашето дете, не се колебайте да потърсите професионална помощ за точна диагноза и персонализирани стратегии за подкрепа.
 


© Copyright 2024 Kami.bg | Всички права запазени. Политика за защита на личните данни. Снимки: freepik.com