Cookie consent management tool

Логопедичен речник

а

Аграматизъм

нарушаване на разбирането и използването на граматичните средства на езика

Алалия

Липса или недоразвитие на езиково-речевата функция, в резултат на забавено развитие в речевите зони на кората при запазен слух и първично съхранен интелект

б

Батаризъм (парафразия)

неправилно формиране на фразата, като следствие на нарушеното речево внимание, гласови промени и бърз темп на говорене

Брадилалия

патологично забавен темп на външната експресивна и импресивна страна на речта

г

Гръклян

Разширение в горния край на трахеята, където се извършва фонацията с помощта на гласилките. Представлява кутия от хрущяли, свързани помежду си с сухожилия и мускули

д

Дизартрия

Нарушение на звукопроизношението и речевата прозодика в следствие на недостатъчна инервация на речевия апарат

Диспневмия

нарушение на дишането, но без респираторен характер

Дисфония

Нарушена фонация

к

Коартикулация

Съвместно учленение на звуковете

м

Моторна алалия

нарушени са всички равнища на езика, (фонетично, морфологично и т.н.), единствено запазена е семантиката , която е свързана с мисълта. Нарушено е езиково кодиране

н

Неврозоподобно ( органично) заекване

засилва се след двигателна възбуда, физическа или психическа преумора.

Невротично (психогенно) заекване

появява се след преживяна психотравма на фона на добро общо и психомоторно развитие.

п

Полтерн (запъване или клътъринг)

патологически ускорен темп на речта от неспазматичен тип

Праксис

Планиране, изграждане и изпълняване на комплексни моторни програми, чрез които се реализира плавно, точно и автоматично редица сложни и целенасочени двигателни действия

р

Ринолалия

Нарушение на звукопроизношението и тембъра на гласа, породено от анатомо-физиологични дефекти на говорния апарат.

с

Сензорна алалия

нарушено осмисляне на възприетата реч поради нарушените аналитико-синтетични функции на речеслуховите отдели на кората на главния мозък.

т

Таламус

Структура от междинния мозък, която участва в преработката на сетивна информация, с изключение на обунянието

Тахилалият

патологично ускорен темп на говорене

ф

Фонация

Озвучаването на издишаната струя посредством действието на гласилките; гласообразуване
© Copyright 2024 Kami.bg | Всички права запазени. Политика за защита на личните данни. Снимки: freepik.com